Verksamhetsbesök – en förutsättning för verklighetsförankring

Blogg & debattOkategoriseradeSkola och förskolaStöd och omsorg

Att vara ute och besöka Kumlas skolor och äldreboenden har varit en prioriterad uppgift för FPs nya oppositionsråd under våren. Det är bara så vi verkligen kan få en uppfattning om vad som fungerar bra och mindre bra i våra verksamheter. Det är också först då vi kan fatta riktigt kloka och välgrundade politiska beslut. Och förutsättningarna och utmaningarna är mycket olika, det är en slutsats som är lätt att dra.

Sommaren är (nästan) här och jag ska försöka summera en viktig del av mitt arbete under våren. Jag har lagt stort fokus på att vara ute i kommunens olika verksamheter. Fokus har legat på Kumlas grundskolor, men även äldreomsorgen har fått besök. I skrivande stund har 9 av 13 grundskolor och 2 av 3 äldreboenden fått ett ansikte på några av folkpartiets förtroendevalda i Kumla kommun.

Besöken har först och främst handlat om att möta chefer och personal för att försöka få en bild av verksamhetens förutsättningar och utmaningar inför framtiden. Jag har även försökt prioritera möten med eleverna på skolorna. eftersom vi tycker att det är viktigt att även de känner att de har möjlighet att påverka de som styr skolan i Kumla. I höst kommer jag fortsätta att besöka äldreboendena och då försöka få möjlighet att sitta ner tillsammans med de äldre för att få höra deras tankar och synpunkter på sin dagliga situation.

Något som slagit mig när jag varit ute på Kumlas skolor är att både förutsättningarna och utmaningarna är så oerhört olika. Jag visste nog redan att förutsättningarna var olika men de var betydligt mer påtagliga än jag kunnat ana. Medan det på vissa skolor är lokalerna som är den stora utmaningen har andra skolor som främsta fokus att överhuvudtaget klara av att ge eleverna den undervisning de har rätt till.

Men helt olika varandra är utmaningarna inte. Det är ett antal problem som tycks återkomma både inom skolan och äldreomsorgen. Det är bristen på vikarier, svårigheten att rekrytera behörig personal och den höga arbetsbelastningen bland personalen. Problemen är ofta rätt komplexa och därför kommer de inte kunna avhandlas i det här blogginlägget. Varje problem/utmaning förtjänar ett eget inlägg. Dessa kommer att läggas upp på bloggen under de kommande veckorna.

Det är också utifrån kunskaper vi fått under våra verksamhetsbesök som jag och min kollega Ida Andersson tog fram ett förslag till nämnden om att utvärdera rektorsorganisationen. Jag har varit noga med att ställa frågan kring hur de tycker att organisationen fungerar. Svaren vi fått är faktiskt olika överallt. För vissa rektorer är det delade ledarskapet över två skolor en ovärderlig tillgång medan det för andra nästan helt eliminerar möjligheten att vara den pedagogiska ledare vi vill att rektorn ska vara. Därför måste den nuvarande organisationen utvärderas och rektorernas perspektiv måste beaktas. Syftet med utvärderingen är inte att göra om ledningsstrukturen men däremot kan vi behöva göra mindre justeringar där det helt enkelt inte fungerar.

Slutligen vill jag säga att det finns ljuspunkter i Kumlas skolor väl värda att lyfta fram. Vi har en lärarkår som gör ett fantastiskt arbete utifrån de givna förutsättningarna. Vi har skolledare som gör allt de kan för att hitta utrymme för att arbeta med utvecklingsfrågor och kollegialt lärande. De gör likabehandlingsplaner och arbetar med värdegrundsfrågor så gott de kan. Våra lärare och rektorer har världens viktigaste jobb och har all anledning att vara stolta över sitt arbete.

Jag hoppas att mina besök ute i verksamheterna visar för både personal, chefer, elever och äldre att Folkpartiet verkligen bryr oss om hur det är i skolan och äldreomsorgen i Kumla. Vi vill höra era tankar och synpunkter och vi vill skapa förändring utifrån dem. Jag kommer fortsätta att prioritera verksamhetsbesök i mitt dagliga politiska arbete. Det är en ovärderlig källa till kunskap men det är också där jag fyller på min energi eftersom jag tycker att det är så himla roligt. Vi kommer också fortsätta ligga på de styrande partierna så att de gör rätt prioriteringar. Tyvärr är det ju inte vi som bestämmer i slutänden men det kan det väl bli ändring på i framtiden?