Vi har ställt en fråga om barnäktenskap bland Kumlas asylsökande flyktingar

Aktuellt i politikenIntegrationStöd och omsorg

I tisdags skickade Kajsa Rosén in en fråga till socialnämndens ordförande Gunnel Kask (S) med anledning av Ekots avslöjande om förekomsten av barnäktenskap bland minderåriga asylsökande flyktingar. Vi vill veta om socialtjänsten noga har undersökt om någon av våra minderåriga asylsökande är gifta? Om så är fallet, tillåter Kumla kommun idag att gifta flyktingbarn bor tillsammans med den vuxna som de är gifta med?

Bakgrunden är att Ekot har granskat de sex kommuner som tagit emot flest ensamkommande barn och unga. Enligt dessa handlar det om minst ett 70-tal barn, framförallt flickor i åldrarna 15-17 år som visat sig vara gifta. “Fem av de sex kommuner som Ekot har varit i kontakt med uppger att barn som fyllt 15 år och vill leva ihop med den som de är gifta med ofta får det trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag.”, skriver Sveriges radio på sin hemsida.

Liberalerna Kumla tycker att den här information är oroande och vi förutsätter att Kumla kommun agerar medvetet och tydligt för att barn inte ska leva under påtvingade förhållanden. En grundläggande förutsättning för ett sådant agerande är givetvis att vi undersökt om sådana förhållanden förekommer. Det känns väldigt angeläget att få koll på hur läget ser ut i Kumla, eller i alla fall göra socialförvaltningen uppmärksamma på att barnäktenskap kan förekomma.

Christina Örnebjär är numer riksdagsledamot för Liberalerna från Kumla. Hon är Liberalernas talesperson i rättsfrågor och därför väl insatt i problematiken. Hon är glad att vi i Liberalerna Kumla uppmärksammar det här och hoppas att det leder till bättre kontroller. Hon menar att även lagstiftningen på det området behöver ses över. Den behöver täppas till. Idag kan barnäktenskap erkännas om det finns synnerliga skäl, vilket är helt fel. Hon understrykter att äktenskap under 18 år är förbjudet i Sverige. Svensk lag ska alltid gälla och den ska alltid gälla alla barn.

Vi får se om frågan hinner få ett svar till kommunfullmäktige om en vecka eller om vi får hålla oss till tåls till fullmäktige i februari. Det viktigaste är nu att vi får koll på läget i Kumla och att vi arbetar aktivt med frågan.