Vi kan inte tigande se på

BudgetDemokratiMänskliga rättigheter

Att det i Kumla liksom i många andra städer blivit allt vanligt med tiggare är knappast någon nyhet för någon. Ansvaret för att det alls blivit så här ligger på de länder varifrån tiggarna kommer. Många är romer från främst Rumänien, ett land där just romer far ohyggligt illa. Att man på EU-nivå på hantera detta är givet men även av oss i Kumla.

Det är svårt att veta hur många EU-migranter som befinner sig i Kumla, om de har tak över huvudet, om det finns barn. Oavsett vilket behöver en insats göras då de är Kumlas ansvar när de befinner sig i Kumla.

I Gnosjö startade man upp ett samarbete mellan kommunen och föreningar i kommunen. Istället för att försörja sig på tiggeri har de fått hjälpa till med enklare uppgifter. Frivilliga har skänkt råvaror till exempelvis brödbak. Denna idé har plockats upp av Eskilstuna där förslaget från Alliansen nyligen fick bifall i kommunfullmäktige.

Vi är övertygade om att den som har ett alternativ inte väljer att tigga. Vi är också övertygade om att om Eskilstuna och Gnosjö kan så kan Kumla.

Vi kommer föreslå kommunfullmäktige att ta ett beslut på att låta berörda förvaltningschefer börja en dialog med föreningar och frivilligorganisationer i Kumla för att liksom i Gnosjö och Eskilstuna hittasätt att underlätta tiggares sociala situation, exempelvis genom att hitta lämplig sysselsättning.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det här skulle kunna vara en väg att gå.

Läs också ”Varför skulle någon välja detta?”, ett blogginlägg av Christina Örnebjär, gruppledare för FP Kumla

Stort tack till Folkpartiet i Eskilstuna för inspirationen!